قـابـل تـوجـه فـارغ التحصـيلان شـركــت كنـنـده درآزمــون جـامــع

تاريخ برگزاري آزمون جامع مورخ  20/12/89  مي باشد.

 ثبت نام صرفاً از طريق سامانه ثبت نام اينترنتي آزمون جامع و ارزيابي حرفه­اي

به آدرس http://azmoonjame.uast.ac.ir  انجام مي پذيرد .

داوطلبان جهت ثبت نام مشخصات فردي و آموزشي خود شخصـاً

از تاريخ 21/10/89 الي 6/11/89  اقدام نموده و جهت دريافت مشخصات آموزشي، فيش آزمون جامع، رمز عبور و کد کاربري خود از تاريخ 21/10/89 لغايت 1/11/89 از ساعت 9 الي 12 به واحد آموزش مراجعه کنند.(وجه ثبت نام در آزمون مذكور 500/59 ريال مي باشد كه داوطلبان مي بايست فيش را دريافت و  اصل آن را تا تاريخ 3/11/89 به دانشگاه تحويل نمايند.

و تصوير آن را تا زمان اعلام نتايج آزمون نزد خود نگه دارند .)

لازم به ذكر است تاريخ هاي مذكور قـابـل تمـديـد  نمي باشد

و مسئوليت عدم تكميل دقيق ،‌ صحيح و به موقع اطلاعات و عواقب ناشي از آن

برعهده دانشجو خواهد بود و مركز هيچ گونه مسئوليتي برعهده نخواهد داشت .

                                                                     آموزش مركز علمي كاربردي واحد 18 تهران

+ نوشته شده توسط در سه شنبه چهاردهم دی 1389 و ساعت 12:27 |
به دلیل مسافرت بودن استاد تربیت بدنی نتایج در هفته آینده اعلام می شود.
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 و ساعت 16:2 |
+ نوشته شده توسط در سه شنبه یازدهم آبان 1389 و ساعت 10:41 |

+ نوشته شده توسط در سه شنبه نوزدهم مرداد 1389 و ساعت 10:44 |
قابل توجه فارغ التحصیلان شرکت کننده در آزمون جامع تاریخ برگزاری آزمون جامع ۲۶/۶/۸۹ می باشد. 

اطلاعیه

+ نوشته شده توسط در سه شنبه پانزدهم تیر 1389 و ساعت 16:0 |
قابل توجه دانشجویان گرامی  برای ملاحظه نمرات به سایت دانشگاه به آدرس www.uast18.com

مراجعه نمائید.

+ نوشته شده توسط در شنبه دوازدهم تیر 1389 و ساعت 12:20 |
به اطلاع دانشجویان می رساند مسابقه اینترنتی "خبر بزرگ" با موضوع تفسیر سوره مبارکه نباء برگزار می شود . دانشجویان می توانند جهت شرکت در مسابقه مذکور به آدرس اینترنتی  http:\\info .uast.ac .ir /nabae مراجعه نمایند.
+ نوشته شده توسط در سه شنبه هشتم تیر 1389 و ساعت 9:16 |
جدول شهریه ثبت نام تابستان ۱۳۸۹ کلیه رشته ها 
+ نوشته شده توسط در دوشنبه هفتم تیر 1389 و ساعت 16:49 |

هشتمین جشنواره ملی ادبی هنری

+ نوشته شده توسط در دوشنبه سی و یکم خرداد 1389 و ساعت 15:27 |
شناسایی دانشجویان نخبه و نمونه
+ نوشته شده توسط در یکشنبه سی ام خرداد 1389 و ساعت 12:24 |